Thứ Năm, 21/04/2022, 11:32
Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021

Tổng quan thị trường bảo hiểm Việt Nam năm 2021

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam năm 2021, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt 217.338 tỷ đồng, tăng trưởng 16.71% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 57.880 tỷ đồng, tăng 3.98% so với cùng kỳ 2020; doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 159.458 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm 2020.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới toàn thị trường 12 tháng năm 2021 ước đạt   49.549 tỉ đồng tăng 18,5 % so với cùng kỳ năm trước. Dẫn đầu về doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới là Manulife với 11.502 tỉ đồng, Prudential với 6.741 tỉ đồng, Bảo Việt Nhân thọ là 6.078 tỉ đồng, Dai-ichi Life là 5.987 tỉ đồng và AIA với 4.089 tỉ đồng.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường ước đạt là 159.458 tỉ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 52,9%; sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 19,8%; sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 15,3%; sản phẩm phụ chiếm tỷ trọng 10,1%. Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 1,94%, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm 0,2%, sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm 0,9%, sản phẩm bảo hiểm trả tiền định kỳ chiếm 0,1%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm 0,3%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm 0,47%, sản phẩm bảo hiểm sinh kỳ chiếm 0,001%. Tổng doanh thu phí bảo hiểm và thị phần các doanh nghiệp bảo hiểm trên thị trường cụ thể như sau: Bảo Việt Nhân thọ (30.544 tỉ đồng và 19,15%), Manulife (29.695 tỉ đồng và 18,62%), Prudential (28.790 tỉ đồng và 18,06%), Dai-ichi Life (18.647 tỉ đồng và 11,69%), AIA (16.558 tỉ đồng và 10,38%), MB Ageas (5.876 tỉ đồng và 3,68% ), Chubb Life (4.500 tỉ đồng và 2,82%), Generali (4.340 tỉ đồng và 2,72%), FWD (4.174 tỉ đồng và 2,62%), Hanwha Life (3.961 tỉ đồng và 2,48%), AVIVA (3.445 tỉ đồng và 2,16%), Sun Life (3.333 tỉ đồng và 2,09%), Cathay Life (2.225 tỉ đồng và 1,40%), BIDV Metlife (1.573 tỉ đồng và 0,99%), các doanh nghiệp bảo hiểm còn lại: FWD Assurance, Mirae Asset Prevoir, Phú Hưng Life, Fubon Life (1.797 tỉ đồng và 1,13%).

Về cơ cấu doanh thu theo sản phẩm, sản phẩm chiếm tỷ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (52,9%), nghiệp vụ bảo hiểm hỗn hợp (19,8%).

Về số lượng hợp đồng khai thác mới 12 tháng năm 2021 đạt 3.554.018 hợp đồng (sản phẩm chính), tăng 14,25% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: Sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 56,67% tăng 1,95% so với cùng kỳ năm ngoái (trong đó, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung chiếm tỷ trọng 43,3% giảm 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Sản phẩm bảo hiểm liên kết đơn vị chiếm tỷ trọng 13,4% tăng 133% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng 29,8% tăng 37,2% so với cùng kỳ năm ngoái; Sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng 2,7% giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái; Các sản phẩm bảo hiểm còn lại chiếm tỷ trọng 10,88%, tăng 186% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, sản phẩm bảo hiểm trọn đời chiếm tỷ trọng 0,4%, sản phẩm bảo hiểm hưu trí chiếm tỷ trọng 0,05%, sản phẩm bảo hiểm sức khỏe chiếm tỷ trọng 10,4%. 

Tổng số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ (sản phẩm chính) là 13.213.200 hợp đồng, tăng 13,84% so với cùng kỳ năm ngoái. Cơ cấu số lượng hợp đồng theo sản phẩm, sản phẩm được ưa chuộng và chiếm tỉ trọng cao nhất gồm sản phẩm bảo hiểm liên kết chung (50,9%) và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (26,5%).

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm 12 tháng năm 2021 các doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện chi trả là 32.814 tỉ đồng, tăng 24,78% với cùng kỳ năm trước.

Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam.

THÔNG TIN MỚI NHẤT

Thông tin mới về dịch vụ khách hàng.

08/10/2021

Doanh thu phí bảo hiểm vượt mốc 150.000 tỷ đồng

Bất chấp tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng lớn tới nền kinh tế, thị trường bảo hiểm vẫn tăng trưởng tốt...

12/09/2021

5 sai lầm về tài chính mà ai cũng dễ mắc phải

Thật ra có rất nhiều người không bao giờ có được trạng thái an toàn tài chính dù thu nhập cao và ổn định Quan...

09/08/2021

Thời điểm nào nên mua bảo hiểm nhân thọ?

Tham gia bảo hiểm nhân thọ khi trẻ, khỏe mạnh sẽ có chi phí rẻ hơn, người mua phần nào chủ động cuộc sống nếu...

Liên hệ với tôi

  Email

  letayprudential@gmail.com

  Số điện thoại

  039 3210774

  Địa chỉ

  Tam Hiệp, Núi Thành, Quảng Nam

  Tham gia cùng tôi

  Hãy đầu tư vào sự bảo vệ cho bản thân và gia đình bạn ngay hôm nay

  Đăng Ký

  Kết nối với Lê Tây

  Giới thiệu

  Hỗ trợ khách hàng

  Bảo vệ

  Hotline Tư Vấn

  039 3210774